ANKETA


Da li smatrate da su mladi dovoljno informisani po pitanju zapošljavanja, odnosno zasnivanja radnog odnosa?