ORGANIZACIJE

ADP Zid


ADP Zid

Sportska organizacija
Gojka Radonjića 32
020 207 130; 020 207 131; 067 210 848
Opšte informacije o organizaciji
Misija ADP Zid je da podstiče i jača ličnu odgovornost i aktivnu participaciju mladih, organizacija i ostalih aktera u društvu kreiranjem i primjenom politika kroz društveno odgovorne programe i razvoj servisa koji doprinose obnovi i razvoju socijalnog kapitala u zajednici i unaprjeđenju kvaliteta života građana i onih koji su u riziku od socijalnog isključenja. Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP – Zid) je nevladina organizacija osnovana 1996. godine sa sjedištem u Podgorici.