ORGANIZACIJE

Unija srednjoškolaca Crne Gore


Unija srednjoškolaca Crne Gore

Sportska organizacija
020 657 098; 069 597 130
unijasrednjoskolacacg@gmail.com
Opšte informacije o organizaciji
Misija Unije srednjoškolaca je omogućavanje i stvaranje jedinstvene, sigurne i povjerljive krovne zajednice svih učenickih parlamenata Crne Gore sa ciljem promovisanja važnosti učestvovanja srednjoškolaca u procesima odlučivanja u vezi sa svim aspektima njihovog obrazovanja; jačanja demokratskih potencijala mladih ljudi, uključivanja u savremene trendove omladinskog aktivizma, a sve to kroz različite vidove edukacije, te međunarodnu saradnju.