ORGANIZACIJE

Crnogorski omladinski forum


Crnogorski omladinski forum

Sportska organizacija
cgomladinskiforum@gmail.com; info@omladinskiforum.me
Opšte informacije o organizaciji
Crnogorski omladinski forum (COF) je krovna organizacija koja okuplja omladinske i organizacije za mlade i druge omladinske strukture na lokalnom i nacionalnom nivou. COF okuplja organizacije koje se bave unaprijeđenjem statusa mladih, a koje se zajedničkim snagama bore da pozitivno utiču na jačanje uloge mladih u našoj državi. COF kao predstavničko tijelo mladih u Crnoj Gori osnovan je 09.08.2011. godine kao savez organizacija sa sjedištem u Podgorici. Trenutno okuplja 14 organizacija među kojima je 10 omladinskih i organizacija za mlade, 3 podmlatka političkih partija i mrežu mladih sindikata.