ORGANIZACIJE

Džonatan Livingston


Džonatan Livingston

Sportska organizacija
Bulevar Crnogorskih junaka 39
067 283 011
nvodzonatanlivingston@gmail.com
Opšte informacije o organizaciji
NVO Džonatan Livingston je organizacija koja ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života djece i mladih na Cetinju. Misija organizacije odnosi se na promociju i realizaciju edukativnih, savjetodavnih (psiholoških) i informativnih aktivnosti u sferi omladinske politike, a sa posebnim akcentom na socijalno osjetljive grupe, kao i razvijanje i ohrabrivanje interkulturalne saradnje. U skladu s tim, cilj je i razvijanje programa: neformalnog obrazovanja, psiho-socijalne podrške djeci pogođenoj siromaštvom, dopunske i pripremne nastave za djecu preškolskog i školskog uzrasta RAE populacije i savjetodavni/ (po potrebi i psihoterapijski) rad sa djecom i njihovim roditeljima iz navedenih ciljnih grupa.