ORGANIZACIJE

Građanski kreativni centar


Građanski kreativni centar

Sportska organizacija
Luke Ivaniševića 22
nvo.gkc@gmail.com
Opšte informacije o organizaciji
NVO Građanski kreativni centar je omladinska organizacija koja se bavi poboljšanjem položaja mladih, a nalazi se na Cetinju. Djelovanje ove organizacije se kreće u tri smjera: rad na omladinskoj politici na lokalnom i nacionalnom nivou, preduzetništvo i informisanje mladih. Tokom petogodišnjeg perioda ova organizacija je postala vidljiva posebno u oblasti zagovaranja normativnih okvira, u oblasti omladinske politike, kako na lokalnom i nacionalnom nivou. Realizovano je više projekata koji se tiču preduzetništva mladih, suzbijanja vršnjačkog nasilja, povezivanja mladih i lokalnih kancelarija za mlade na nacionalnom nivou, informisanosti mladih kao i niz filantropskih projekata, među kojima su i inicijativa za otvaranje Omladinskog kluba i uređenje dvorišta osnovne škole “Njegoš”.