ORGANIZACIJE

Prima


Prima

Sportska organizacija
Radosava Burića bb, ulaz 1, stan tri
069 416 448
nvoprima@yahoo.com
Opšte informacije o organizaciji
NVO Prima je neprofitna organizacija, osnovana u novembru 2010. godine sa sjedištem u Podgorici. Organizaciju čine aktivistkinje i aktivisti sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima koje se tiču demokratizacije društva: u omladinskom radu i omladinskim politikama, pravima žena, manjina i marginalizovanih grupa, formalnom i neformalnom obrazovanju, psihološkom savjetovanju i informisanju, radu u civilnom sektoru, itd.